0D8ECFF08F002round" }; if (swfobject.hasFlashPlayerVersion("8")) { swfobject.embedSWF("/api/amcharts/flash/amline.swf", "chartdiv", "700", "400", "8.0.0", "/api/amcharts/flash/expressInstall.swf", flashVars); } else { var amFallback = new AmCharts.AmFallback(); amFallback.chartSettings = flashVars.chart_settings; amFallback.pathToImages = "/api/amcharts/images/"; amFallback.chartData = flashVars.chart_data; amFallback.type = "line"; amFallback.write("chartdiv"); } }); $("#chartbox").css("display","block"); } // 左右点击翻动 // $(function () { // $(".price-left ul li:even").css("background","#efefef"); // $(".li-first-child").css("background","rgb(220,220,220)"); // $(".hcScroll").slide({ mainCell: ".picLists", effect: "left", vis: 6, pnLoop: false, scroll: 6, autoPage: false }); // });

明矾石
明矾石介绍和报价

矿道网点评: 明矾石是一种广泛分布的属三方晶系的硫酸盐矿物,我们熟悉的明矾就是由它制取的。除此以外,明矾石还可用来制造钾肥、硫酸,也可用来炼铝。明矾石一般为块状或土状,它的晶体不明显,是隐晶矿物。如果纯净应为白色,但含有杂质后则呈浅灰、浅红、浅黄或红褐色,玻璃光泽,底面解理中等。

淘矿网二维码
 • 明矾石矿动态
 • 明矾石矿介绍
明矾石矿
 
明矾石矿
明矾石矿
 
明矾石矿
明矾石矿
 
明矾石矿
明矾石矿
 
明矾石矿
明矾石矿
 
明矾石矿
明矾石
         明矾石是一种广泛分布的属三方晶系的硫酸盐矿物,我们熟悉的明矾就是由它制取的。除此以外,明矾石还可用来制造钾肥、硫酸,也可用来炼铝。明矾石一般为块状或土状,它的晶体不明显,是隐晶矿物。如果纯净应为白色,但含有杂质后则呈浅灰、浅红、浅黄或红褐色,玻璃光泽,底面解理中等。
明矾石
 
明矾石价格变化 全产品报价
产品名 涨跌价 涨跌幅
 
明矾石质量标准
 
明矾石工业品位
 
明矾石热门下载
 
热门标签
大家都在看!
 
明矾石 矿权
 • 名称
  平均品位
  资源储量
  矿权属性
  日期
 本页关键词:明矾石价格,明矾石报价,今日明矾石价格行情,明矾石价格走势图,白矾的价格,明矾价格